Basisschoolkind met een beperking

Wilt u hulp bij het opvoeden van een kind met een beperking?

Ga naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar andere organisaties als dat nodig is. Of ga naar het sociaal wijkteam in uw buurt. Kijk op de website voor contactgegevens.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin Zutphen

Bezoekadres

Govert Flinckstraat
1
Zutphen

Postadres

4070
7200 BB
Zutphen

Sociale wijkteams

Toets 0 in het keuzemenu voor de sociale wijkteams. Gratis en zonder verwijzing.

Zoekt u een basisschool voor uw kind met een lichamelijke beperking?

Neem contact op met de school van uw keuze.

Uw kind kan op elke school terecht voor passend onderwijs. Zo nodig met wat extra aandacht en begeleiding. Lukt dat niet? Dan zoekt de school een geschikte plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in de regio op de website van IJssel | Berkel.

IJssel | Berkel

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Bezoekadres

Houtwal
16B
7201 ES
Zutphen

Postadres

4017
7200 BA
Zutphen
Heeft u een thuiswonend kind met een beperking?

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en geef aan dat u een kind heeft met een beperking. Om te bepalen of uw kind extra zorg nodig heeft, heeft de SVB een advies nodig van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ neemt contact met u op als ze vragen hebben. Soms vraagt het CIZ extra informatie op bij artsen of specialisten. Het CIZ doet dit alleen als u daar toestemming voor geeft. Als blijkt dat uw thuiswonend kind (van 3 tot en met 17 jaar) extra zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor dubbele kinderbijslag.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank - dubbele kinderbijslag

Heeft u hulpmiddelen nodig omdat uw kind met een beperking thuis woont?

Moet uw woning aangepast worden? Neem contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen. Bespreek met een medewerker welke mogelijkheden er zijn. U kunt ook langskomen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur. Na 12.30 uur alleen op afspraak.

Bezoekadres

Henri Dunantweg
1
7201 EV
Zutphen

Postadres

41
7200 AA
Zutphen
Kan de gemeente niet bijdragen aan de kosten voor hulpmiddelen?

Stichting Stinafo biedt aangepaste hulpmiddelen en ondersteuning aan opvoeders van een gehandicapt of chronisch ziek kind. Kijk op de website van Stinafo hoe u een aanvraag doet.

Stichting Stinafo

Telefonisch bereikbaar: ma t/m do 9.00 - 17.00 uur.

Heeft uw kind een verstandelijke beperking?

Vraag advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Of neem contact op met het sociaal wijkteam in uw buurt.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin Zutphen

Bezoekadres

Govert Flinckstraat
1
Zutphen

Postadres

4070
7200 BB
Zutphen

Sociale wijkteams

Toets 0 in het keuzemenu voor de sociale wijkteams. Gratis en zonder verwijzing.

Wil uw kind sporten maar heeft het intensieve zorg nodig?

Bij Arcus Fysiotherapie kan uw kind meedoen aan Fitkids. Dit is een beweegprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.

Er zijn ook sportteams voor kinderen met een beperking. Kijk in de (digitale) gemeentegids of op de website Uniek Sporten. Of vraag advies aan het sociaal wijkteam in uw buurt. Zij kunnen u doorverwijzen. Kijk op de website voor contactgegevens. Buurtsportcoaches van Zutphen Actief kunnen u ook helpen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Arcus Fysiotherapie

Paulus Potterstraat
42
7204 CV
Zutphen

Sociale wijkteams

Toets 0 in het keuzemenu voor de sociale wijkteams. Gratis en zonder verwijzing.

Zutphen Actief - buurtsportcoaches

Digitale gemeentegids

Uniek Sporten

Heb jij een broer of zus met een chronische ziekte of beperking?

Er is een cursus voor kinderen die een broer of zus hebben met psychische problemen, handicap of chronische ziekte. Dit heet de brussencursus. Kijk op de website van GGNet voor meer informatie.