Groei van een basisschoolkind

Heeft u vragen over groeien, gewicht en voeding?

Leg uw vraag voor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin Zutphen

Bezoekadres

Govert Flinckstraat
1
Zutphen

Postadres

4070
7200 BB
Zutphen
Denkt u dat uw kind niet genoeg groeit?

Leg uw vraag voor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar. Of kijk op de website Kind en Groei. Informatie over groeien is ook te vinden op de website Wij.nl.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin Zutphen

Bezoekadres

Govert Flinckstraat
1
Zutphen

Postadres

4070
7200 BB
Zutphen

Kind en groei

Wij.nl - kind info

Wilt u weten of uw kind goed beweegt?

Goed leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling. Als u denkt dat uw kind niet goed beweegt, kunt u contact opnemen met een fysiotherapeut voor kinderen.

Een kinderfysiotherapeut vindt u bij Arcus Fysiotherapie, Fysiotherapie Zuidwijk en Gelre ziekenhuizen Zutphen.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Arcus Fysiotherapie

Paulus Potterstraat
42
7204 CV
Zutphen
Toon op kaart (1)
x

Fysiotherapie Zuidwijk

Braamkamp
554
7206 JC
Zutphen
Toon op kaart (1)
x

Gelre ziekenhuizen Zutphen

Den Elterweg
77
7207 AE
Zutphen
Wilt u meer weten over onderzoeken van de jeugdarts?

Op de basisschool controleert een jeugdarts van de GGD of uw kind goed groeit. De jeugdarts komt voor het eerst als uw kind in groep 2 zit. Het is dan 5 of 6 jaar oud. Het tweede onderzoek is wanneer uw kind in groep 7 zit. De arts meet en weegt uw kind en doet een oog- en oortest. Ook kijkt de arts hoe het kind beweegt. Verder vraagt de jeugdarts hoe uw kind eet, of het goed hoort, hoe het op school gaat, enzovoorts. Ook kunt u zelf vragen stellen.

Bedenkt u achteraf nog vragen voor de jeugdarts? Via de GGD kunt u een afspraak maken. Kijk op de website van de GGD. De GGD zit ook in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo nodig verwijzen ze u door naar specialistische hulp.

Let op: een bezoek aan de schoolarts is niet verplicht. Zonder toestemming van de opvoeders kan het kind niet onderzocht worden door de schoolarts. U kunt ook naar uw eigen huisarts of kinderarts gaan.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Centrum voor Jeugd en Gezin Zutphen

Bezoekadres

Govert Flinckstraat
1
Zutphen

Postadres

4070
7200 BB
Zutphen
Toon op kaart (1)
x

GGD Noord- en Oost-Gelderland - Warnsveld

Bezoekadres

Rijksstraatweg
65
7231 AC
Warnsveld

Postadres

3
7200 AA
Zutphen
Wilt u meer weten over de puberteit?

Het lichaam van uw kind verandert sterk als het tussen 10 en 14 jaar oud is. Uw kind komt dan in de puberteit. Ook geestelijk wordt het dan meer volwassen. Het verschilt per kind wanneer en hoe de veranderingen komen. Kijk op de website Groeigids voor uitgebreide informatie.