Ondersteuning van de gemeente

Hoe kan de gemeente u helpen?

De gemeente ondersteunt mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven. Of iemand ondersteuning krijgt van de gemeente, verschilt per situatie.

Denkt u dat u hulp nodig heeft? Neem contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen. Het contact gaat daarna als volgt:

 • U meldt zich voor een gesprek over ondersteuning.
 • Samen bespreekt u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen en welke voorzieningen in de buurt er voor u zijn.
 • De gemeente besluit eerst of u ondersteuning van de gemeente nodig heeft.
 • Daarna beslist de gemeente welke ondersteuning u krijgt.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie.

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken komt op voor de belangen van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. De stichting geeft advies aan de gemeente over de Wmo.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur. Na 12.30 uur alleen op afspraak.

Bezoekadres

Henri Dunantweg
1
7201 EV
Zutphen

Postadres

41
7200 AA
Zutphen

Gemeente Zutphen - WMO Zorg-loket

Bezoekadres

Henri Dunantweg
1
7201 EV
Zutphen

Postadres

41
7200 AA
Zutphen

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Wat is een Wmo-voorziening?

Wanneer u ondersteuning nodig heeft, komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-voorziening. Zo kunt u mee blijven doen aan de maatschappij. Een Wmo-voorziening kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:

 • een woonvoorziening, zoals een traplift, tillift of verhuiskostenvergoeding
 • een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, rolstoel, vervoerskostenvergoeding of vervoer in (rolstoel)taxibusjes
 • huishoudelijke hulp, zoals hulp bij het huishouden
 • persoonlijke ondersteuning en dagbesteding
 • kortdurend verblijf
 • maatschappelijke opvang, zoals daklozenopvang, verslavingszorg en hulp bij huiselijk geweld

Een Wmo-voorziening kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Een algemene voorziening is voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst. Een maatwerkvoorziening is een voorziening speciaal voor u. De voorziening wordt dan op uw situatie afgestemd, bijvoorbeeld een aanpassing in uw woning.

Sommige voorzieningen zijn eenmalig. Andere voorzieningen zijn tijdelijk. Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur. Na 12.30 uur alleen op afspraak.

Bezoekadres

Henri Dunantweg
1
7201 EV
Zutphen

Postadres

41
7200 AA
Zutphen

Rijksoverheid - Wmo

Hoe vraagt u een Wmo-voorziening aan?

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van Wmo-voorzieningen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg en inkomen van de gemeente Zutphen. In een gesprek bekijkt u samen wat u nodig heeft en wat de beste oplossing is voor uw situatie.

Heeft u extra hulp, informatie of advies nodig? U kunt hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. U hoeft niet zelf te betalen voor deze hulp. De cliëntondersteuner behartigt uw belangen en helpt u bij:

 • een gesprek met de gemeente
 • een (voor)onderzoek voor Wmo-ondersteuning
 • een aanvraag voor een maatwerkvoorziening
 • afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening heeft.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner vindt u bij MEE Oost.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Zutphen - zorg en inkomen

Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur. Na 12.30 uur alleen op afspraak.

Bezoekadres

Henri Dunantweg
1
7201 EV
Zutphen

Postadres

41
7200 AA
Zutphen
Toon op kaart (1)
x

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Welke opties heeft u als u een Wmo-voorziening krijgt?

Als de gemeente u een Wmo-voorziening toewijst, kunt u kiezen uit:

 • zorg in natura (ZIN)
 • persoonsgebonden budget (pgb)
 • financiële tegemoetkoming

Kiest u voor ondersteuning en hulp 'in natura'? Dan kiest de gemeente welke zorg u krijgt en van wie. Deze hulp heet zorg in natura (ZIN). U kunt ook kiezen om uw zorg of hulp in te kopen met een pgb. U regelt dit zelf.

Soms is lastig te kiezen welke voorziening voor u geschikt is. De gemeente is verplicht om u te informeren over de voor- en nadelen van een bepaalde voorziening. U kunt ook informatie vragen aan belangenorganisaties, bijvoorbeeld bij Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Met de test van Per Saldo kunt u zien wat het beste bij u past.

Ook kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u meekijkt of het pgb goed bij u past. Een cliëntondersteuner vindt u bij MEE Oost.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Kijk ook bij