Corona update: Oog voor kinderen in kwetsbare situaties

Acute hulp nodig thuis voor uw kinderen door Corona crisis?

Informatie voor ouders: oog voor kinderen in kwetsbare thuissituaties

Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de corona-maatregelen? Neem dan, als u een indicatie heeft lopen bij team Jeugd, contact op met uw jeugdconsulent. Als uw gezin niet bekend is bij team Jeugd van de gemeente Zutphen, kunt u contact opnemen via noodopvang@zutphen.nl. Vermeld kort hoe uw situatie was voor de corona-maatregelen, hoe de situatie nu is, wat uw zorgen zijn en eventueel de contactgegevens van de school/opvang/zorgaanbieder. Een consulent van team Jeugd pakt uw vraag met u op en stemt zo nodig af met school/opvang. Lukt mailen niet, dan kunt u ook terecht bij team Jeugd, via telefoonnummer 14 0575 (iedere werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur).

Wij vragen u met klem om alleen contact op te nemen als er daadwerkelijk sprake is van (een dreiging tot) ernstige problemen (een crisis). Samen met u kijken wij dan hoe we u kunnen helpen met als doel de balans in uw gezin te herstellen en een crisis te voorkomen.

Informatie voor betrokken hulpverlener, school/leerkracht of buren

Ziet u dat een gezin de nieuwe situatie niet meer goed aankan (crisis) of signaleert u een dreiging hiertoe? Vragen ouders u toch een vorm van opvang te bieden? Verwijs de ouders dan naar bovenstaande tekst. Maakt u zich zorgen? U kunt ons uw signaal melden via onderwijs@zutphen.nl, een consulent van team Jeugd neemt met u contact op.