Opvoeden en ontwikkeling

Ga naar de website Opvoeden.nl. Hier vindt u veel informatie, advies en tips.

Of neem contact op met de GGD. Kijk ook eens op de website van #Opladers.

U kunt ook terecht bij het Sociaal wijkteam.

#Opladers

De beweging #Opladers wil opvoeden makkelijker maken door ouders meer met elkaar te verbinden en te stimuleren dat ze samen over opvoeding praten en leuke dingen ondernemen. Zoals het delen van goede voorbeelden en ouderactiviteiten organiseren, maar juist ook van dingen waar u in de opvoeding tegenaan loopt. Het helpt als een andere ouder lastige dingen herkent en vervolgens kan helpen met opvoedtips. Of als een ouder u even kan ontlasten: door (structureel) een speelafspraakje te plannen, een kind te helpen met huiswerk, de kinderen op te halen uit school of eens een keertje te koken. #Opladers is een initiatief van de gemeenten Zutphen, Lochem en Heerde, samen met Yunio en de plaatselijke scholen, kinderopvangorganisaties, bibliotheken en andere ontmoetingsplekken.  

E-mailadres
e.bakker@yunio.nl

Telefoonnummer
06 83 01 65 38

GGD Noord- en Oost-Gelderland - advies over opvoeding en gezondheid

Telefonisch bereikbaar op werkdagen 8.00 uur - 12.00 uur.

E-mailadres
jgz@ggdnog.nl

Telefoonnummer
088 443 31 00

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13

Opvoeden.nl

Website
www.opvoeden.nl


Ga naar een bijeenkomst of cursus over opvoeden.

Een opvoedcursus helpt u om uw kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien. Informeer bij de GGD of het consultatiebureau naar een opvoedcursus.

Home-start biedt ondersteuning bij het opvoeden van uw kind. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Kijk op de website voor meer informatie.

Voor ouderschapscoaching kunt u terecht bij Moeder en kind, samen onderweg.

Kijk ook eens op de website van #Opladers.

#Opladers

De beweging #Opladers wil opvoeden makkelijker maken door ouders meer met elkaar te verbinden en te stimuleren dat ze samen over opvoeding praten en leuke dingen ondernemen. Zoals het delen van goede voorbeelden en ouderactiviteiten organiseren, maar juist ook van dingen waar u in de opvoeding tegenaan loopt. Het helpt als een andere ouder lastige dingen herkent en vervolgens kan helpen met opvoedtips. Of als een ouder u even kan ontlasten: door (structureel) een speelafspraakje te plannen, een kind te helpen met huiswerk, de kinderen op te halen uit school of eens een keertje te koken. #Opladers is een initiatief van de gemeenten Zutphen, Lochem en Heerde, samen met Yunio en de plaatselijke scholen, kinderopvangorganisaties, bibliotheken en andere ontmoetingsplekken.  

E-mailadres
e.bakker@yunio.nl

Telefoonnummer
06 83 01 65 38

Consultatiebureau Zutphen

Ook voor antroposofisch georiënteerde jeugdgezondheidszorg. Inloopspreekuur: dinsdag 14.00 - 15.00 uur.

Bezoekadres
Govert Flinckstraat 1
7204 HK Zutphen

Telefoonnummer
0900 98 64

GGD Noord- en Oost-Gelderland - Warnsveld

Bezoekadres
Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld

Postadres
Postbus 3
7200 AA Zutphen

Website
www.ggdnog.nl

E-mailadres
ggd@ggdnog.nl

Telefoonnummer
088 443 30 00

Home-Start Zutphen

Bezoekadres
Nieuwstad 37A
7201 NL Zutphen

Telefoonnummer
0575 54 60 57

Moeder en kind, samen onderweg - ouderschapscoach

De ouderschapscoach komt bij u thuis.

Bezoekadres
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen

Postadres
Veerweg 81

E-mailadres
info@yvonnevanuden.nl

Telefoonnummer
06 26 58 07 79


Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Misschien kunt u hulp krijgen bij u thuis. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin.

Soms helpt het als uw kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij een gezin dat een paar dagen in de week voor uw kind zorgt.

U kunt ook contact opnemen met het sociaal wijkteam. Zij verwijzen u verder.

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13


Van een nare gebeurtenis kan een kind nog lang last hebben. Dit heet een trauma. Uw kind kan last hebben van nachtmerries, angst, piekeren en slecht slapen.

De huisarts kan helpen. Hij of zij kan uw kind doorverwijzen naar andere hulpverleners. Een kinderpsycholoog bijvoorbeeld.


Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Lees meer over het gedrag van pubers op de website Opvoeden.nl.

U kunt met vragen over opvoeden terecht bij de GGD en bij Home-Start. Of vraag het sociaal wijkteam om hulp.

GGD Noord- en Oost-Gelderland - advies over opvoeding en gezondheid

Telefonisch bereikbaar op werkdagen 8.00 uur - 12.00 uur.

E-mailadres
jgz@ggdnog.nl

Telefoonnummer
088 443 31 00

Home-Start Zutphen

Bezoekadres
Nieuwstad 37A
7201 NL Zutphen

Telefoonnummer
0575 54 60 57

Sociaal wijkteam

Toets 1 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13

Opvoeden.nl

Website
www.opvoeden.nl


Zoek hulp voor uw kind. Neem contact op met Tactus Verslavingszorg. Kijk op de website voor meer informatie.

Misschien kan uw kind praten met een ervaringsdeskundige van TeamED.

Of ga langs bij uw huisarts, of neem contact op met het jeugdteam van de gemeente. Zij verwijzen u verder.

Op de website Help! Mijn dierbare is verslaafd vindt u informatie over het omgaan met een verslaafd kind. U kunt zich hier ook aanmelden voor een informatiemiddag of telefonisch advies krijgen.

Gemeente Zutphen - Toegangsteam Jeugd

Telefonisch spreekuur: ma t/m vrij 9.00 - 13.00 uur Of kom langs ma t/m vrij 9.00 - 16.00 uur

Bezoekadres
Henri Dunantweg 1
7201 EV Zutphen

Telefoonnummer
14 0575

Tactus Verslavingszorg Zutphen

Specialist in verslavingszorg voor hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Mogelijkheden: hulp online, (poli)klinische hulp en zelfhulpgroepen. Er is ook hulp voor naasten.

Website
www.tactus.nl

E-mailadres
e.meijer@tactus.nl

Telefoonnummer
088 382 28 87

TeamED - ervaringsdeskundigen

TeamED biedt hulp door ervaringsdeskundigen bij psychische, financiële, sociale of verslavingsproblemen. Bestemd voor jongeren van ongeveer 12 tot 30 jaar. Het team van TeamED bestaat uit mensen die ruime ervaring hebben als cliënt binnen de GGZ, jeugdzorg of verslavingszorg.  

Website
www.teamed.nl

Telefoonnummer
06 27 07 68 70

Help! Mijn dierbare is verslaafd