Inburgering

Om in te burgeren zijn 3 dingen belangrijk:

  • dat u Nederlands leert
  • dat u weet hoe Nederlanders wonen en werken
  • dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert

Om dit te testen, moet u een inburgeringsexamen doen. Ook moet u een participatieverklaring tekenen. Dat doet u bij de gemeente.

Bereid u goed voor op het examen en volg een inburgeringscursus. U kunt hiervoor geld lenen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de organisatie die de inburgering regelt.

Lees meer over het inburgeringsexamen op de website Inburgeren.

Heeft u vragen? Ga langs bij een spreekuur van Vluchtelingenwerk Nederland in Zutphen.

Vluchtelingenwerk Nederland - Zutphen

Bezoekadres
Houtwal 16
7201 ES Zutphen

E-mailadres
zutphen@vwon.nl

Telefoonnummer
0575 54 31 37

Inburgeren


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Ga naar een Taalpunt in de bibliotheek. Hier vindt u eenvoudige leesboeken. Ook kunt u op de computer oefenen met speciale programma's en websites.

Ook het Taalhuis kan u helpen. Of vraag het Sociaal wijkteam om meer informatie.

Aventus biedt de cursus Beter Nederlands Leren aan. Wilt u niveau 1F behalen? Dan is deze cursus geschikt.

Aventus Zutphen - cursus Beter Nederlands Leren

E-mailadres
info@aventus.nl

Telefoonnummer
0800 444 55 55

Bibliotheek Warnsveld

Bezoekadres
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld

Telefoonnummer
0575 52 84 24

Bibliotheek Zutphen

Bezoekadres
Broederenkerkplein 2
7201 JP Zutphen

Telefoonnummer
0575 51 29 26

Sociaal wijkteam

Toets 0 in het keuzemenu voor het sociaal wijkteam. Gratis en zonder verwijzing.

Telefoonnummer
0575 51 96 13

Taalhuis Lochem-Zutphen

Telefoonnummer
06 15 29 40 08

Het begint met taal - Taalcoach


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is. Neem voor cliëntondersteuning contact op met MEE Oost.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

MEE Oost - onafhankelijke cliëntondersteuning

Website
www.mee-oost.nl

E-mailadres
oco@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555