Centrum, historische binnenstad

In het Centrum treft u vooral veel winkels, horeca gelegenheden, diverse voorzieningen en woningen. Het Centrum kenmerkt zich door het hoge aantal monumentale panden en de Middelseeuwse binnenstad. Op donderdag en zaterdag zijn er de weekmarkten. Er wonen 5.476 inwoners. Ieder jaar trekt de historische binnenstad veel toeristen.

In het Centrum zijn diverse bewonersorganisaties actief: Bewonersorganisaties in het Centrum van Zutphen. In contact komen met de wijkregisseur of aanspreekpunt van het Centrum?  Aanspreekpunt en wijkregisseur voor het Centrum

Waarom Burendag? Op Burendag willen wij zoveel mogelijk buren met elkaar in contact brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds dragen hier graag aan bij en zi ...

Krachten bundelen: meld je hulpvraag en hulpaanbod, ook in Coronatijd Heeft u in verband met het Coronavirus hulp nodig? Of heeft u hulp aan te bi ...

Het kabinet heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Grote kans dat verschillende activiteiten die op Hulpwijzer Zutphen staan nie ...

Acute hulp nodig thuis voor uw kinderen door Corona crisis? Informatie voor ouders: oog voor kinderen in kwetsbare thuissituaties Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de corona-maatregelen? Neem dan, als u een indicatie heeft lopen bij team Jeugd, contact op ...

Tips om echt thuis te ‘werken’ en het gezellig en leuk te houden met de kinderen. Grote kans dat u momenteel ook thuis werkt door het coronavirus. Gelukkig is dit met internet, een mobiele telefoon, laptop en iets van Skype, Microsoft Teams of Google Hangouts goed in te richten. Maar hoe dit te ...